Tại sao Mỹ chưa phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em?

Nguồn: “Why won’t America ratify the UN Convention on Children’s rights?”, The Economist, 06/10/2013. Biên dịch: Đào Quốc Thụy | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Tuần trước, tại trụ sở ở New York, Liên Hợp Quốc tổ chức Sự kiện Công ước (Treaty Event) thường niên, với mục đích thúc đẩy các nguyên thủ quốc … Đọc tiếp Tại sao Mỹ chưa phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em?