Nghi lễ mổ bụng seppuku diễn ra như thế nào?

Nguồn: “What is Seppuku?”, History.com, 14/01/2016. Biên dịch: Nguyễn Ngọc Tường Ngân Thường được gọi là “hara-kiri” ở phương Tây, seppuku (mổ bụng) là một nghi lễ tự sát bắt nguồn từ tầng lớp chiến binh samurai cổ xưa của Nhật Bản. Hành động ghê rợn này thường bao gồm việc tự đâm vào bụng … Continue reading Nghi lễ mổ bụng seppuku diễn ra như thế nào?