Tự thuật của một trùm KGB bỏ trốn

Tác giả: Alexander M. Orlov | Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành Khi viết những dòng này tôi[1] không thuộc bất kỳ đảng phái nào; nhưng cho tới trước ngày 12/7/1938 thì tôi vẫn là đảng viên Đảng Cộng sản Bolshevik Liên Xô. Trong thời kỳ Nội chiến cách mạng (1918-1920), tôi từng chỉ huy một … Continue reading Tự thuật của một trùm KGB bỏ trốn