Tại sao nhiều cử tri Mỹ không tin tưởng bà Clinton?

Nguồn: “Why the Clinton Foundation is so controversial“, The Economist, 07/02/2016. Biên dịch: Nguyễn Ngọc Tường Ngân Một trong những vấn đề chính của bà Hillary Clinton trong quá trình tìm cách trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ là sự thiếu tin tưởng của cử tri vào bà. Một cuộc thăm … Đọc tiếp Tại sao nhiều cử tri Mỹ không tin tưởng bà Clinton?