Chiến tranh 1979 dưới con mắt một viên tướng TQ

Tác giả: Lưu Á Châu Dưới đây là trích dẫn từ bài phát biểu tại căn cứ Không quân Côn Minh – Vân Nam của Lưu Á Châu, Trung tướng, Chính ủy Đại học Quốc Phòng Trung Quốc. Qua đó bạn đọc có thể tìm hiểu một vấn đề lịch sử nhìn từ phía bên … Continue reading Chiến tranh 1979 dưới con mắt một viên tướng TQ