Cuộc tranh cãi xung quanh đền Yasukuni ở Nhật Bản

Tác giả: Đỗ Trọng Quang Tháng 8/1985, Thủ tướng Nhật Bản là Nakasone Yasuhiro đến thăm đền Yasukuni ở Tokyo đã làm bùng phát một vụ rắc rối về ngoại giao giữa nước ông với một số quốc gia Châu Á. Sáu năm sau, cuộc thăm đền của Thủ tướng Koizumi Junichiro lại làm nảy … Continue reading Cuộc tranh cãi xung quanh đền Yasukuni ở Nhật Bản