Ứng viên Tổng thống Mỹ được lựa chọn như thế nào?

Nguồn: “How America’s presidential candidates are chosen”, The Economist, 26/01/2016. Biên dịch: Dương Trường Phúc |Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Mùa bầu cử sơ bộ ở Mỹ đã khai mạc vào ngày 1 tháng 2, khi đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa ở Iowa tiến hành các cuộc bỏ phiếu kín (caucus) để bầu … Continue reading Ứng viên Tổng thống Mỹ được lựa chọn như thế nào?