Người TQ viết về sự kiện VN ‘xâm lược’ Campuchia

Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành Lời giới thiệu của người dịch: Việt Nam (VN) giải phóng nhân dân Campuchia khỏi cuộc diệt chủng của Khmer Đỏ là hoàn toàn chính nghĩa, là công trạng to lớn của VN đóng góp vào sự nghiệp tiến bộ của nhân loại. Thế nhưng nhà cầm quyền Trung Quốc (TQ) … Continue reading Người TQ viết về sự kiện VN ‘xâm lược’ Campuchia