Khrushchev mới là người giết chết chủ nghĩa cộng sản

Nguồn: Roy Medvedev, “Khrushchev’s Secret Speech and End of Communism,” Project Syndicate, 20/2/2006. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Trong lịch sử, có những sự kiện ban đầu tưởng như không quan trọng, hoặc ý nghĩa của chúng đã bị che giấu, nhưng hóa ra lại gây chấn động thế giới. Cái gọi là “Bài diễn … Continue reading Khrushchev mới là người giết chết chủ nghĩa cộng sản