Người Kurd là ai?

Nguồn: Matthew Barbari, “Who Are The Kurds?”, Foreign Policy Association, 25/02/2016. Biên dịch: Vũ Hồng Trang Gần đây, phương Tây đặt phần lớn sự chú ý của mình vào cuộc xung đột Syria và sự nổi lên của Nhà nước Hồi giáo (ISIS), gạt sang một bên những nguyện vọng hình thành nhà nước của … Continue reading Người Kurd là ai?