Công giáo và Chính thống giáo khác nhau ra sao?

Nguồn: “The differences between the Catholic and Orthodox churches”, The Economist, 12/02/2016. Biên dịch: Ngô Việt Nguyên | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Đối với một người không phải là Ki-tô hữu, thậm chí với một tín hữu Ki-tô giáo mong muốn tối giản giáo lý và việc thờ phụng, thì giáo hội Công giáo … Continue reading Công giáo và Chính thống giáo khác nhau ra sao?