Simone de Beauvoir: Nhà sáng lập phong trào nữ quyền

Tác giả: Nguyễn Hải Hoành Simone de Beauvoir là triết gia, nhà văn theo chủ nghĩa hiện sinh và nhà hoạt động chính trị, một trong những phụ nữ Pháp nổi tiếng nhất thế kỷ 20; được gọi là người làm thay đổi giới phụ nữ phương Tây thế kỷ 20. Tổng thống Pháp François … Đọc tiếp Simone de Beauvoir: Nhà sáng lập phong trào nữ quyền