Tại sao một số nhà kinh tế phản đối mức lương tối thiểu?

Nguồn: “Why some economists oppose minimum wages“, The Economists, 22/01/2014. Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Người lao động tại các quốc gia giàu có đã phải chịu đựng mức tiền lương trì trệ trong nhiều thập kỷ qua, cả trong thời điểm (nền kinh tế) tốt lẫn xấu. Các … Continue reading Tại sao một số nhà kinh tế phản đối mức lương tối thiểu?