Angela Merkel: Người phụ nữ đặc biệt của thế giới

Tác giả: Nguyễn Hữu Tráng Thủ tướng Đức, Tiến sĩ Angela Merkel, có lẽ là người phụ nữ đặc biệt trên chính trường quốc tế thế kỷ 20, 21 và là người đi vào lịch sử thế giới, lịch sử châu Âu như một Lãnh đạo thực thụ. Những kỷ lục Bà Merkel đặc biệt không … Continue reading Angela Merkel: Người phụ nữ đặc biệt của thế giới