Tại sao Tưởng Giới Thạch chọn Đài Loan?

Tác giả: Cù Thăng Trước khi cuộc nội chiến kéo dài gần bốn năm kết thúc với thất bại thuộc về phía Quốc dân Đảng, Tưởng Giới Thạch và thuộc hạ đã rút chạy ra đảo Đài Loan, coi đây như một căn cứ địa mới để “phản công đại lục, phục hưng quốc đảng”. … Continue reading Tại sao Tưởng Giới Thạch chọn Đài Loan?