Napoléon: Người làm thay đổi lịch sử Pháp và thế giới

Tác giả: Phạm Văn Tuấn Đối với các binh lính mà ông chỉ huy ngoài mặt trận, Napoléon được gọi bằng một tên thân mến là “Viên Hạ Sĩ nhỏ bé” (the Little Corporal). Napoléon là một vị tướng chỉ cao 1 thước 57 (5 ft 2 in.), chiều cao trung bình của một người dân … Continue reading Napoléon: Người làm thay đổi lịch sử Pháp và thế giới