Quá trình mở rộng lãnh thổ nước Mỹ trong thế kỷ 19

Tác giả: Khoa Thị Hằng Bài viết nghiên cứu các vấn đề như: Thương vụ Louisiana (1803), Vấn đề Florida (1819), sáp nhập Oregon (1846) và Texas (1845), …cũng như các cuộc thương thuyết giữa chính phủ Mỹ với chính phủ các nước Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Nga nhằm sáp nhập các vùng đất … Continue reading Quá trình mở rộng lãnh thổ nước Mỹ trong thế kỷ 19