Tại sao Trung Quốc khó vượt Mỹ về kinh tế?

Nguồn: Pankaj Ghemawat & Thomas Hout, “Can China’s Companies Conquer the World?”, Foreign Affairs, March/April 2016. Biên dịch: Đặng Tấn Phước | Hiệu đính:  Lê Hồng Hiệp Mặc cho những khó khăn kinh tế gần đây của Trung Quốc, rất nhiều nhà kinh tế và nhà phân tích cho rằng nước này vẫn đang trên đà soán … Đọc tiếp Tại sao Trung Quốc khó vượt Mỹ về kinh tế?