5 hiểu lầm về phong trào Ku Klux Klan

Nguồn: David Cunningham, “Five myths about the Ku Klux Klan”, The Washington Post, 11/03/2016. Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Gần đây, trong chương trình “State of the Union” của CNN, hành động phủ nhận sự ủng hộ từ lãnh đạo nhóm Ku Klux Klan (KKK) David Duke của … Continue reading 5 hiểu lầm về phong trào Ku Klux Klan