Tại sao AK-47 phổ biến như vậy?

Nguồn: “Why did the AK-47 become so popular?“, The Economist, 08/01/2014. Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Mikhail Kalashnikov qua đời vào ngày 23/12/2013, ở tuổi 94. Tuy nhiên, phát minh đã 66 tuổi của ông, khẩu Avtomat Kalashnikova, vẫn đang còn sống. Được phát minh vào năm 1947 … Continue reading Tại sao AK-47 phổ biến như vậy?