Quyền dân tộc tự quyết (Self-determination)

Tác giả: Trần Nam Tiến Quyền dân tộc tự quyết là quyền của mỗi dân tộc trong việc thiết lập chế độ chính trị và thực hiện sự phát triển kinh tế – xã hội và văn hóa của mình trên cơ sở chủ quyền quốc gia. Kể từ khi thuật ngữ này ra đời vào … Đọc tiếp Quyền dân tộc tự quyết (Self-determination)