Tại sao Tập Cận Bình muốn phục hồi Khổng Tử?

Tác giả: Nguyễn Hải Hoành Số phận long đong của học thuyết Khổng Tử Khổng Tử và học thuyết của ông – Nho giáo – từng trải một cuộc đời long đong lận đận tại Trung Quốc (TQ). Với tư tưởng cốt lõi là Nhân, mới đầu Nho giáo chỉ là một học thuyết tu … Đọc tiếp Tại sao Tập Cận Bình muốn phục hồi Khổng Tử?