Đấu đá quyền lực giữa Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường?

Nguồn: AFP, “President Xi’s allies taking pot shots at Premier Li’s power base”, The Straits Times, 30/04/2016. Biên dịch: Phan Nguyên Các đồng minh của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có những động thái chống lại một tổ chức cộng sản vốn là cơ sở quyền lực của Thủ tướng Lý Khắc … Đọc tiếp Đấu đá quyền lực giữa Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường?