Cách mạng Văn hóa và món nợ sự thật lịch sử

Nguồn: Liu Xiaobo, “The Cultural Revolution at 40”, Project Syndicate, 26/05/2006. Biên dịch: Ninh Thị Thanh Hà | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Cuộc Đại Cách mạng Văn hóa do Mao Trạch Đông khởi xướng đến tháng này (5/2006) là  tròn 40 năm, nhưng dù cho đã qua 20 năm tự do hóa kinh tế, … Đọc tiếp Cách mạng Văn hóa và món nợ sự thật lịch sử