Mao: Vị thánh lỗi lầm của Trung Quốc

Nguồn: Sin‑ming Shaw, “Mao, The False God”, Project Syndicate, 27/06/2005. Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Liệu có nên tiếp tục treo bức chân dung khổng lồ của Chủ tịch Mao ở cổng Quảng trường Thiên An Môn? Liệu đảng cầm quyền của Trung Quốc có nên tiếp tục … Continue reading Mao: Vị thánh lỗi lầm của Trung Quốc