Sự kiện 11/9 (September 11 Attacks)

Tác giả: Phạm Thủy Tiên Sự kiện 11/9 là sự kiện liên quan đến một loạt cuộc tấn công cảm tử do nhóm khủng bố al-Qaeda thực hiện tại Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Buổi sáng hôm đó, 11 tên không tặc đã cùng lúc cướp 4 chiếc máy bay dân sự nội địa, … Continue reading Sự kiện 11/9 (September 11 Attacks)