Koh Tral/Phú Quốc: Giấc mơ tuyệt vọng của Campuchia

Nguồn: Jeff Mudrick, “Cambodia’s Impossible Dream: Koh Tral,” The Diplomat, 17/06/2014. Biên dịch: Thái Khánh Phương | Hiệu đính: Thái Khánh Phong Lịch sử không ủng hộ yêu sách của phe đối lập Campuchia đối với đảo Phú Quốc của Việt Nam. Trong giới blogger Khmer, hay trong các bài hát phổ biến và các … Continue reading Koh Tral/Phú Quốc: Giấc mơ tuyệt vọng của Campuchia