Tác động của tình trạng suy giảm dân số ở Nhật Bản

Nguồn: Shiro Armstrong, “The Consequences of Japan’s Shrinking”, East Asia Forum, 15/05/2016. Biên dịch: Nguyễn Lương Sỹ | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Dân số Nhật Bản đang già hóa và suy giảm. Dân số Nhật Bản đạt đỉnh 128 triệu người vào năm 2008. Với tỉ lệ sinh giảm xuống dưới 1,5 vào đầu … Continue reading Tác động của tình trạng suy giảm dân số ở Nhật Bản