Số phận của Kênh đào Panama sẽ như thế nào?

Nguồn: “What’s going on with the world’s canals“, The Economist, 13/08/2014 Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Kỷ niệm 100 năm ngày mở cửa Kênh đào Panama vào ngày 15/08/2014, thế giới có thể mong đợi ba bước phát triển mang tính lịch sử: công suất tăng gấp đôi … Continue reading Số phận của Kênh đào Panama sẽ như thế nào?