Nguồn gốc thảm họa kinh tế của Venezuela

Nguồn: Ricardo Hausman, “Overdosing on Heterodoxy Can Kill You”, Project Syndicate, 30/05/2016 Biên dịch: Trịnh Ngọc Thao | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008, người ta đã quá quen với việc ca thán các nhà kinh tế vì đã không dự đoán được thảm họa này, đưa ra … Continue reading Nguồn gốc thảm họa kinh tế của Venezuela