Tư duy cải cách của Triệu Tử Dương và biến cố Thiên An Môn

Nguồn: Bao Tong, “Remembering Zhao Ziyang”, Project Syndicate, 17/01/2005 Biên dịch: Đậu Thế Hoàng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Vào thời điểm khi Triệu Tử Dương [Zhao Ziyang, Tổng bí Thư ĐCS Trung Quốc từ 1/11/1987 đến 23/6/1989] qua đời năm 2005, ông đã phải sống trong điều kiện bị hoàn toàn cô lập khỏi … Continue reading Tư duy cải cách của Triệu Tử Dương và biến cố Thiên An Môn