Trump: Đây là cách nước Mỹ cứng rắn với Trung Quốc

Tác giả: Donald Trump “Trung tâm trọng trường của thế giới đang ngày càng dịch chuyển sang châu Á” – Barack Obama. Nói  thẳng: Trung Quốc không phải bạn ta. Họ xem ta như kẻ thù. Tốt hơn là Washington nên tỉnh ra thật nhanh, vì Trung Quốc đang cướp công ăn việc làm của … Continue reading Trump: Đây là cách nước Mỹ cứng rắn với Trung Quốc