Các vùng lãnh thổ được mua bán ra sao?

Tác giả: Đức Hoàng Quốc tịch giờ đã là một món hàng có thể mua bán dễ dàng, điều không có gì phải ầm ĩ bởi lẽ xét cho cùng, ý niệm công dân, không giống như dân tộc, rốt cuộc chỉ là nhân tạo. Nhưng ngay chính nhà nước, và cả quốc gia nữa, cũng … Continue reading Các vùng lãnh thổ được mua bán ra sao?