Tại sao Pháp cấm mang khăn trùm đầu Hồi giáo?

  Nguồn: “Why the French are so strict about Islamic head coverings“, The Economist, 06/7/2014 Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Người Pháp đã thở phào nhẹ nhõm vào ngày 01/07/2014 khi Tòa án Nhân quyền Châu Âu duy trì lệnh cấm năm 2010 của quốc gia này về … Continue reading Tại sao Pháp cấm mang khăn trùm đầu Hồi giáo?