Tội ác chống lại lịch sử của Ba Lan

Nguồn: Shlomo Avineri, “Poland’s Crime Against History”, Project Syndicate, 07/09/2016 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Cha mẹ và tôi đến Tel Aviv một vài tháng trước khi Thế chiến II bắt đầu. Những thành viên còn lại trong đại gia đình của chúng tôi – gồm ba người ông và … Continue reading Tội ác chống lại lịch sử của Ba Lan