Cuộc cách mạng dân chủ mùa thu đẫm máu của Hungary

Tác giả: Hoàng Nguyễn Ngày 23/10/2016, Hungary kỷ niệm lần thứ 60 cuộc cách mạng dân chủ mùa thu 1956. Một sự kiện mà như lời đánh giá của một nhân sĩ nổi tiếng đương thời của nước Hung, ông Bibó István – “Dân Hung đã đổ máu đủ nhiều để chứng tỏ cho thế … Đọc tiếp Cuộc cách mạng dân chủ mùa thu đẫm máu của Hungary