03/11/1986: Bê bối Mỹ bán vũ khí cho Iran bị tiết lộ

Nguồn: Iran arms sales revealed, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1986, Tạp chí Ash Shiraa của Lebanon đưa tin rằng Mỹ đã bí mật bán vũ khí cho Iran trong một nỗ lực nhằm đảm bảo rằng bảy con tin Mỹ do các nhóm ủng hộ Iran ở Lebanon … Đọc tiếp 03/11/1986: Bê bối Mỹ bán vũ khí cho Iran bị tiết lộ