30/11/1917: Đức chúc mừng Cách mạng Tháng Mười Nga

Nguồn: German foreign minister celebrates revolution in Russia, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1917, Ngoại trưởng Richard Von Kuhlmann (hình) đã có một bài phát biểu trước Quốc Hội Đức (Reichstag) trong đó hoan nghênh Vladimir Ilyich Lenin và Đảng xã hội cấp tiến của ông – Đảng Bolshevik, … Continue reading 30/11/1917: Đức chúc mừng Cách mạng Tháng Mười Nga