09/12/1992: Thủy quân Lục chiến Mỹ tiến vào Mogadishu

Nguồn: U.S Marines storm Mogadishu, Somalia; History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1992, 1.800 lính thủy quân lục chiến Mỹ đã dẫn đầu một lực lượng đa quốc gia đến Mogadishu, Somalia, nhằm lập lại trật tự tại đất nước đang chìm trong xung đột này. Sau hàng thế kỷ … Continue reading 09/12/1992: Thủy quân Lục chiến Mỹ tiến vào Mogadishu