CIA thẩm vấn Saddam Hussein như thế nào?

Nguồn: “The ex-CIA agent who interrogated Saddam Hussein”, BBC, 04/01/2017. Biên dịch: Dương Thị Thùy Trang | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Khi Saddam Hussein – cố tổng thống Iraq bị bắt vào tháng 12 năm 2003, CIA đã yêu cầu một chuyên gia đến nhận diện và thẩm vấn ông. Người chuyên gia này … Đọc tiếp CIA thẩm vấn Saddam Hussein như thế nào?