Robert Mugabe đã hủy hoại Zimbabwe như thế nào?

Nguồn: “How Robert Mugabe ruined Zimbabwe“, The Economist, 26/02/2017 Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Chủ nghĩa độc tài đơn thuần là không đủ cho Robert Mugabe; xây dựng chính sách ngông cuồng mới là điều quan trọng. Vào năm 2016, khung cảnh thường thấy ở thủ đô của … Continue reading Robert Mugabe đã hủy hoại Zimbabwe như thế nào?