Tại sao Johnson đưa Mỹ lún sâu vào Chiến tranh Việt Nam?

Nguồn: Mark K. Updegrove, “Lyndon Johnson’s Vietnam,” The New York Times, 24/02/2017. Biên dịch: Dương Thị Thùy Trang | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Tại sao một vị tổng thống dù hiểu rõ những rủi ro nhưng vẫn lao vào một cuộc chiến không thể thắng? Sáng ngày 27 tháng 5 năm 1964, chỉ hơn … Continue reading Tại sao Johnson đưa Mỹ lún sâu vào Chiến tranh Việt Nam?