Mối thâm thù Thiệu – Kỳ làm Sài Gòn sụp đổ

Nguồn: Sean Fear, “The Feud That Sank Saigon”, The New York Times, 03/03/2017. Biên dịch: Trịnh Ngọc Thao | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Phật giáo đối đầu Công giáo. Người miền Bắc chống lại người miền Nam. Dân sự đụng độ quân sự. Nội đô khinh rẻ ngoại thành. Người Kinh bài xích người … Continue reading Mối thâm thù Thiệu – Kỳ làm Sài Gòn sụp đổ