1967: Kỷ nguyên của các trận đánh lớn tại Việt Nam

Nguồn: Ron Milam, “1967: The Era of Big Battles in Vietnam”, The New York Times, 10/01/2017. Biên dịch: Lê Như Mai | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Tới đầu năm 1967, có khoảng 490.000 lính Mỹ tại miền nam Việt Nam, cùng khoảng 850.000 quân Việt Nam Cộng hòa, Hàn Quốc và các nước đồng … Đọc tiếp 1967: Kỷ nguyên của các trận đánh lớn tại Việt Nam