Một thế kỷ thăng trầm của chủ nghĩa cộng sản

Nguồn: David Priestland, “What’s Left of Communism”, The New York Times, 24/02/2017. Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Một trăm năm sau Cách mạng Tháng Mười Nga, liệu phượng hoàng có vươn lên từ đống tro tàn của lịch sử? “Ura! Ura! Ura!”[1] Tôi vẫn nhớ rất rõ âm … Đọc tiếp Một thế kỷ thăng trầm của chủ nghĩa cộng sản