Vấn đề Đảng trong Hiến pháp Trung Quốc

Tác giả: Hồ Anh Hải Sử dụng Hiến pháp để củng cố địa vị hợp pháp của chính đảng cầm quyền luôn luôn là “phong vũ biểu” của nền chính trị chính đảng ở Trung Quốc kể từ sau Cách mạng Tân Hợi (1911), dù là Quốc Dân Đảng (QDĐ) của Tôn Trung Sơn và Tưởng … Continue reading Vấn đề Đảng trong Hiến pháp Trung Quốc