Liên Xô chi phối Đảng Cộng sản Mỹ như thế nào?

Nguồn: Harvey Klehr, “American Reds, Soviet Stooges”, The New York Times, 03/07/2017. Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Từ khi thành lập vào năm 1919, sau Cách mạng Nga, cho đến khi Liên bang Xô viết tan rã vào năm 1991, Đảng Cộng sản Mỹ (ĐCSM) đã luôn là … Continue reading Liên Xô chi phối Đảng Cộng sản Mỹ như thế nào?