Francis Fukuyama: Chủ nghĩa dân túy là gì?

Nguồn: Francis Fukuyama, “What Is Populism?”, American Interest, 28/11/2017 Biên dịch: Huỳnh Hoa Thuật ngữ “chủ nghĩa dân túy” (populism) đã được sử dụng rất lỏng lẻo trong thời gian gần đây. Chúng ta cần xác định rõ hơn. Những năm gần đây đã trỗi dậy những hình thức mới của chủ nghĩa dân tộc dân túy (populist nationalism) mà … Đọc tiếp Francis Fukuyama: Chủ nghĩa dân túy là gì?