Sao lại nói chữ quốc ngữ VN ‘rất nực cười’?

  Tác giả: Nguyễn Hải Hoành Trung Quốc thời hiện đại có một học giả rất nổi tiếng là Quý Tiễn Lâm (季羡林Ji Xian-lin, 1911-2009), người được dư luận chính thống nước này tôn vinh là “Quốc học đại sư”, “Học giới Thái đẩu” (Siêu sao trong giới học thuật), “Quốc bảo” (Báu vật của … Continue reading Sao lại nói chữ quốc ngữ VN ‘rất nực cười’?