Muhammad bin Salman làm thay đổi chính trị Saudi Arabia ra sao?

Nguồn: “The rise of Muhammad bin Salman”, The Economist, 14/11/2017 Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Saudi Arabia đã bắt giữ rất nhiều quan chức hàng đầu, đến mức mà khách sạn Ritz-Carlton nơi được dùng để giam giữ họ đã không còn phòng trống. Từ ngày 04/11/2017, hơn … Continue reading Muhammad bin Salman làm thay đổi chính trị Saudi Arabia ra sao?